Główna

Firma EKSPERT s. c. ogłasza nabór na bezpłatny kurs:
„Szkolenia komputerowe dla osób 50+”
Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
– miejsce zamieszkania w województwie łódzkim
– wiek powyżej 50 lat,
– brak uczestnictwa we wsparciu w tożsamym zakresie (szkolenia ECDL) w latach 2014-2020.

Kurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Zajęcia będą się odbywały w lokalizacja dobranych pod kątem preferencji uczestników (szczegółowe terminy szkolenia zostaną ustalone po zebraniu 10 osobowej grupy szkoleniowej). Będzie to 14 dni szkoleniowych, po 7-8 godzin dydaktycznych dziennie (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Pawłem Hodorskim
Tel. +48 501 860 863

Zakres szkolenia:

Zad. 1 Program szkolenia komputerowego

Pracownicy biura projektu udzielą osobom z niepełnosprawnościami wszelkiej pomocy dotyczącej procesu rekrutacji.